Vad är CFD-trading? – Så funkar det

Definitionen av CFD-handel är att ”köpa och sälja CFDs” där ”CFD” står för ”contract for difference”. CFDs är ett derivatinstrument som tillåter dig att spekulera på finansiella marknader såsom kryptovaluta, aktier, valuta, index och råvaror utan att behöva köpa den underliggande tillgången.

När du köper eller säljer ett CFD-kontrakt ingår du ett avtal om att utbyta värdet som en viss tillgång har när positionen öppnas med värdet som tillgången har när positionen stängs. En av fördelarna med CFD-handel är att du kan spekulera på prisrörelser i båda riktningar och vinsten eller förlusten som du gör beror på i hur utsträckning du gjort en korrekt bedömning av prisrörelsen.

Möjligheterna med CFDs

  • Handla i kryptovalutor, aktier, råvaror, valutor, räntor och index över hela världen
  • Enkelt att handla i en tillgång som du tror ska gå upp eller ner i pris
  • 100 % exponering mot en tillgång, utan att fysiskt behöva äga den
  • Hävstång. Med en mindre kapitalinsats kan du nå en högre avkastning

Vi rekommenderar eToro som vi rankar som den allra bästa handelsplatsen på vår topplista för CFD handel med kryptovalutor.

Gå kort och gå lång inom CFD-trading

Med CFD-trading kan du spekulera på prisrörelser i båda riktningar. Du kan följa en traditionell trade som går med vinst om marknadspriset går upp, och samtidigt öppna en CFD-position som gynnas av att den underliggande marknadskursen faller. Detta kallas att sälja, blanka eller att ‘gå kort’. Motsatsen kallas att köpa eller att ‘gå lång’.

Exempel: Om du tror att priset på Apples aktier kommer att sjunka kan du sälja en aktie-CFD i Apple. Du utbyter fortfarande skillnaden i pris mellan när din position öppnas och när den stängs, men du går med vinst om aktiepriset sjunker och du går med förlust om priset ökar.

För såväl långa som korta positioner realiseras vinster och förluster först när positionen stängs.

Hävstång inom CFD-trading

CFDs är en så kallad hävstångsprodukt vilket innebär att du kan få exponering mot en stor position utan att behöva investera dess hela värde. Tänk dig att du vill öppna en position som motsvarar 500 Apple-aktier. Om det var en vanlig transaktion hade du fått betala den totala kostnaden för aktierna direkt. Med CFD-kontrakt däremot behöver du endast lägga 20% av kostnaden.

Hävstångseffekten betyder att du kan du få större spridning med ditt kapital, men det är viktigt att komma ihåg att din vinst eller förlust fortfarande kommer att räknas på positionens totala storlek. I exemplet ovan är detta skillnaden i priset mellan 500 Apple-aktier från tidpunkten då du öppnar positionen till att du stänger den. Detta innebär att både vinster och förluster kan förstoras i relation till din insats och att förluster kan överstiga insättning för en specifik position. Av denna anledning är det viktigt att du är uppmärksam på hur stor hävstångseffekten blir och att du handlar inom dina möjligheter. Handla aldrig CFD:er om du inte vet att du kan förlora ditt kapital.

Förklaring av säkerhetskrav

Handel med hävstångsprodukter beskrivs ofta som ”handel med säkerhetskrav” eftersom det som krävs för att öppna och hålla en position öppen är ett ”säkerhetskrav”. Detta belopp representerar dock endast en bråkdel av det totala värdet av positionen.

Det finns två typer av säkerhetskrav vid CFD-handel. Ett initialt säkerhetskrav för att öppna en position och ett uppehållande säkerhetskrav som kan komma att begäras av dig om din position börjar gå med förlust, och förlusten inte täcks av säkerhetskravet eller av andra medel på ditt konto. Om detta sker kan din leverantör be dig att sätta in ytterligare medel på kontot. Om du inte sätter in tillräckligt kan positionen stängas och eventuella förluster realiseras.

Förklaring av hedging med CFD-trading

CFDs kan också användas för att hedga förluster i en befintlig portfölj.

Om du till exempel tror att aktier i företaget ABC som du har i din portfölj kommer att drabbas av en kortsiktig nedgång till följd av att företaget visar dåliga resultat, kan du minska en del av den potentiella förlusten genom att gå kort på marknaden med en CFD-trade. Om du bestämmer dig för att hedga din risk på det här sättet går du kort med din CFD-trade vilket innebär att du gör en vinst om värdet på dina ABC-aktier går ner, och därmed täcker den tidigare förlusten.

Hur fungerar CFDs?

Nu när du vet vad CFDs är kan vi ta en titt på hur de fungerar. Här följer en introduktion till viktiga begrepp inom CFD-handel: spreadar, handelsstorlek, giltighetstid och vinst/förlust.

Spread och courtage

För CFD-priser kvoteras två priser: köpkursen och säljkursen.

  • Säljpriset är det du betalar för att öppna en kort CFD-position
  • Köppriset är det du betalar för att öppna en lång CFD-position

Säljkursen är alltid något lägre än det aktuella marknadspriset och köpkursen är alltid något högre. Skillnaden mellan de båda kurserna kallas för spread.

I de flesta fall ingår kostnaden för att öppna en CFD-position i spreaden, dvs. köp- och säljkurserna justeras utifrån kostnaden för själva transaktionen.

Undantaget är aktie-CFDs där vi inte beräknar någon spread. Istället matchar våra köp- och säljkurser priset på den underliggande marknaden och vi tar ut ett courtage när du öppnar en position på en aktie-CFD. Genom att använda courtage blir spekulationen på aktiekurser med CFDs mer lik traditionell aktiehandel på marknaden.

CFD Handelsstorlek

CFD:er handlas i standardiserade kontrakt. Storleken på ett kontrakt varierar alltid beroende på vilken underliggande tillgång som handlas – ofta tittar man på hur tillgången handlas på marknaden.

Exempelvis handlas silver i kontrakt om 5 000 troy ounces på råvarubörserna, och motsvarande CFD-kontrakt är också värt 5 000 troy ounces. För aktie-CFDs representerar ett kontrakt oftast en aktie i företaget som du handlar. För att öppna en position som motsvarar köpet av 500 aktier i HSBC köper du 500 CFD-kontrakt på HSBC-aktier.

Det här är ännu ett exempel på hur CFD-handel ofta ligger närmare traditionell trading än vad andra derivatprodukter gör, såsom optioner.

Varaktighet

De flesta CFD-kontrakt har inget fast förfallodatum, till skillnad från optioner. Istället stängs positionen genom att man lägger en order i motsatt riktning. Till exempel så stängs en köpposition av 500 kontrakt på guld genom att man säljer 500 kontrakt på guld.

Om du håller en CFD-position öppen efter marknadens stängningstid (vanligtvis kl. 23 men varierar för olika internationella marknader) kommer du att debiteras finansieringsränta. Avgiften motsvarar den summa pengar som din mäklare lånat ut till dig för att kunna öppna en position med hävstång.

Ett undantag till denna regel är bland annat terminskontrakt. Ett terminskontrakt har ett specifikt förfallodatum och kostnaden för att hålla dessa positioner öppna fram tills de förfaller ingår i spreaden.

Vinst och förlust

För att beräkna vinsten eller förlusten för en CFD-position multiplicerar du positionens handelsstorlek (totala antalet kontrakt) med värdet på varje kontrakt (förändringen uttrycks per punkt). Sedan multiplicerar du den siffran med förändringen i punkter mellan priset när du öppnade kontraktet och när du stängde det.

 

Vinst eller förlust
=
(antal kontrakt x värdet på varje kontrakt)
x (stängningskurs – öppningskurs)

 

Om du vill beräkna den totala vinsten eller förlusten för den här transaktionen måste du även dra av eventuella avgifter. Det kan handla om kostnader för att hålla positionen öppen över natten, courtage eller avgifter för garanterade stopp.

Låt säga att du köper 50 kontrakt på Sverige30 när köpkursen är 1 570. Ett enda kontrakt på Sverige30 motsvarar en punkt på 20 SEK, så för varje punkt som kursen rör sig uppåt tjänar du 1 000 SEK och för varje punkt som den rör sig neråt förlorar du 1 000 SEK (50 kontrakt multiplicerat med 20 SEK).

Om du säljer kontrakten när priset är 1 575 uppgår din vinst till 5 000 SEK.

5 000 = (50 x 20) x (1 575 – 1 570)

Om du säljer kontrakten när priset är 1 567 uppgår din förlust till 3 000 SEK.

-3 000 = (50 x 20) x (1 567 – 1 570)

Läs mer om CFD handel: besök eToro och lär dig ännu mer om CFD-handel med kryptovalutor, aktier med mera.