fbpx

Norge Funderar På Att Stötta Sveriges Galna Förslag

Regeringar och dess myndigheter runt om i världen fortsätter utmärka sig i sin naiva kamp mot den boomande kryptoindustrin. Häromveckan kom Sverige med ett barockt förslag om att förbjuda krypto mining (next stop Kina…) och nu kanske vårt grannland Norge ställer sig bakom det svenska förslaget. 

Norges kommun-minister Bjørn Arild Gram har uttalat sig:

Även om krypto-mining och dess underliggande teknologi kan representera några möjliga fördelar i det långa loppet, är det svårt att motivera den omfattande användningen av förnybar energi idag.

Båda länderna, tillsammans med en annan nordisk nation, Island, har under de senaste åren blivit populära destinationer för krypto mining. Norden har som bekant rikliga med förnybara energiresurser och har relativt låga elpriser (Sverige har dock lagt ned väl fungerande kärnkraft och på senare år skapat ett enormt mycket högre elpris pga import av smutsig el från öst). Enligt uppgifter från Eurostat för första halvåret 2021 erbjöd Norge den billigaste elen för icke-hushållskonsumenter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), med över 90 % av sin energi från vattenkraftsproduktion.

Relaterad Läsning

Kryptovaluta Regleringar
Kryptonyheter Norge
Bitcoin Mining