I juli för 18 månader sedan kunde den amerikanska nyhetsbyrån CNBC rapportera om att MasterCard har säkrat ett nytt patent. Det uppseendeväckande var att patentet gäller teknik för överföringar av kryptovalutor via kreditkort. Mastercard verkar säkerställa sin position på marknaden för varor och tjänster med Bitcoin & andra kryptovalutor via kreditkortet.

Mastercard Patentet i korthet

Vi skall inte gå in på alla tekniska detaljer kring Bitcoin och blockkedjor. Det handlar nämligen om avancerad teknik och frågor kring kryptering. Vi ska dock berätta något om patentet.

Vad MasterCard har ansökt om, och fått beviljat, är ett patent som möjliggör att blockkedje-baserade valutor kan användas som betalningsmedel på kort med samma säkerhet och snabbhet som betalningar och överföringar av ”vanliga” pengar. Specifikt handlar det om en metod för att hantera säkra överföringar av ”fractional reserves of blockchain currency”, det vill säga delar av andelar av kryptovalutor.

Använd Bitcoin på kreditkortet

De tekniska detaljerna har inte avslöjats, men det handlar om en teknik som möjliggör omedelbara transaktioner. Idag finns någon sådan teknik inte tillgänglig för Bitcoin och andra digitala valutor. Idag tar det en hel del tid innan transaktionerna är införda i blockkedjan och därmed är accepterade. Ofta kan denna process ta upp till 10 minuter, vilket är något som minskar både säkerheten och transparensen. Dessutom finns inga möjligheter att göra transaktioner som sparas ”lokalt”, vilket ju är möjligt för betalningar med kort.

Att MasterCard har tagit steget att börja undersöka möjligheten till transaktioner med kryptovalutor beror enligt patentansökan på att man har sett en mycket stor ökning i transaktionerna av blockkedje-baserade valutor bland dem som önskar vara anonyma och göra säkra betalningar.

Ett steg mot en bredare acceptans för Bitcoin

Att en så stor aktör som MasterCard på allvar verkar ge sig in i den vilda västern-värld som tidigare har karakteriserat transaktioner med digitala valutor kan inte sägas vara annat än ett steg mot en bredare acceptans för exempelvis Bitcoin. I CNBC:s rapportering intervjuades flera investerare. De är rörande överens om att satsningen från Masterard bekräftar att blockkedjebaserade valutor är här för att stanna. Investerarna menar också att satsningen validerar idén att en överföring av exempelvis Bitcoin är en giltig förmögenhetsöverföring.

Ett stort hinder kvarstår

Det kvarstår ett stort hinder innan Bitcoin potentiellt kan användas för vanliga betalningar, exempelvis för köp av lunch på stan eller mjölk på ICA. Hindret handlar om att leverantörer av betaltjänster, såsom MasterCard, endast kan göra transaktioner i valutor som är klassade som lagliga betalningsmedel. Det handlar alltså om amerikanska dollar, svenska kronor, euro och så vidare.

För att en valuta ska kunna klassas som giltigt betalningsmedel gäller i princip att den kan användas överallt inom ett territorium, till exempel USA eller Sverige. Valutan ska också vara allmänt tillgänglig och kunna accepteras som betalning för skatteskulder. Det återstår att se om eller när det kan tänkas ske för Bitcoin och andra kryptovalutor.

LÄS OCKSÅ: LIBRA ÄGARE om ägarstruktur och problem för Facebooks kommande kryptovaluta. MasterCard hoppade av Libra i fjol.