fbpx

Deklarera Kryptovaluta

Deklarera Kryptovaluta. Har du gjort kryptoaffärer under 2020? Då måste du redovisa dessa för Skatteverket, som i år fokuserar särskilt på kryptovalutor. Vi delar med oss av tre saker du bör ha i åtanke för att göra en korrekt redovisning när du deklarerar kryptovaluta.

– Kryptovalutaguiden rekommenderar  DIVLY som är ett svenskt bolag som erbjuder automatiserad deklaration av Kryptovaluta – 

Deklarera Kryptovaluta

Följ stegen nedan så blir din deklaration av Bitcoin, Ethereum eller annan kryptovaluta korrekt.

1. Vilken blankett ska jag använda?

Syfte med och omfattning av dina kryptoaffärer avgör om du ska använda en K4-, T2– eller NE-blankett när du deklarerar.

K4-blanketten

K4-blanketten blir aktuell om du handlar kryptovalutor då och då på fritiden. Du har till exempel:

 • Sålt kryptovaluta.
 • Bytt en kryptovaluta mot en eller flera andra typer av kryptovalutor.
 • Bytt en kryptovaluta mot exempelvis en USD.
 • Betalat med kryptovaluta vid köp av en vara eller en tjänst.
 • Lånat ut kryptovaluta.
 • Använt kryptovaluta som spelinsats.

Detta beskattas som inkomst av kapital. Du får göra avdrag med upp till 70 procent av dina eventuella förluster på kryptovaluta.

T2-blanketten

För dig som gör kryptoaffärer regelbundet som hobby. Huvudsyftet med dina kryptoaffärer är inte att gå med vinst och du gör allting själv. Exempelvis mining av krypto utgör normalt hobbyaffärer.

Hobbyaffärer beskattas som inkomst av tjänst, ungefär som extra lön. Efterföljande värdeförändring på kryptovalutan beskattas som inkomst av kapital.

Du ska betala egenavgifter på överskottet från dina hobbyaffärer och redovisa överskottet på blankett T2. Eventuella förluster får bara kvittas mot kommande vinster från kryptovalutorna.

NE-blanketten – för egen firma

Om du gör kryptoaffärer regelbundet som din huvudsakliga sysselsättning över en längre period i syfte att gå med vinst. Om du håller på med mining ska din tekniska utrustning generera 25 bitcoin per år.

Dina kryptoaffärer beskattas som näringsverksamhet exempelvis som inkomst från egen firma på NE-blanketten. Det spelar ingen roll att du inte registrerat ett företag, Skatteverket gör en egen bedömning baserat på dina kryptoaffärer. Du ska:

 • Betala preliminärskatt och egenavgifter.
 • Du får göra avdrag för vissa kostnader, exempelvis om du köper teknisk utrustning.
 • Du blir bokföringsskyldig.
 • Din verksamhet kan anses vara momspliktig.
 • Värdeförändringar på krypto redovisas olika beroende på verksamhetens art.

 

– Kryptovalutaguiden rekommenderar  DIVLY som är ett svenskt bolag som erbjuder automatiserad deklaration av Kryptovaluta – 

Med hjälp av DIVLY sparar du enormt med tid och pengar då din krypto deklareras automatiskt. En måste ha tjänst för dig som gör många affärer,

2. Förbered dokumentation

Till skillnad från handel med värdepapper får Skatteverket inte automatiskt uppgifter om vinster och förluster via din bank. Du måste själv bevisa för Skatteverket hur dina kryptoaffärer har sett ut. Det kan därför vara bra att:

 • Spara kvitton eller originalkontoutdrag från växlingsföretag.
 • Om det har förekommit plånboksadresser ska transaktionerna i blockkedjan stämma överens med redovisningen av köp, mining och försäljning av kryptovalutan.
 • Håll isär vinster och förluster.
 • Olika kryptovalutor måste redovisas var för sig.
 • Handel och/eller byte mellan olika kryptovalutor kan också utgöra skattepliktiga transaktioner.
 • Tänk på att valutakursvinsten som uppstår när du köper en kryptovaluta som inte går att köpa direkt mot SEK ska deklareras separat.

Du får göra avdrag med upp till 70 procent av dina eventuella förluster på kryptovaluta.

3. Undvik sanktionsavgifter

Skatteverket har hela 2023 på sig att ifrågasätta den deklaration du lämnade in förra året. Om du inte har lämnat alla uppgifter, eller lämnat felaktiga uppgifter förlängs Skatteverkets prövotid till sex år.

Om du exemplevis genomförde deklarationen för 2021 innan den 2 maj 2023 har Skatteverket till följande datum på sig att granska din deklaration:

 • 31 december 2019 – Skatteverket har hela 2023 på sig att ifrågasätta innehållet i din deklaration för 2021.
 • 31 december 2023 – Om du inte har lämnat alla uppgifter, eller lämnat felaktiga uppgifter förlängs Skatteverkets prövotid till sex år.

Risken för att Skatteverket beslutar att ta ut skattetillägg minskar om du i efterhand och på eget initiativ lämnat korrekta uppgifter eller saknade uppgifter även för tidigare år innan 2021.

 

– Kryptovalutaguiden rekommenderar  DIVLY som är ett svenskt bolag som erbjuder automatiserad deklaration av Kryptovaluta –

Kontakta Skatteverket

På Skatteverkets webbplats finner du vägledning för:

– Kryptovalutaguiden rekommenderar  DIVLY som är ett svenskt bolag som erbjuder automatiserad deklaration av Kryptovaluta –