Schweiziska Bullet Capital är nu största aktieägare i fintech-bolaget Quickbit efter att ha köpt 6,4 miljoner aktier och 1,4 miljoner teckningsoptioner för totalt 98,7 miljoner kronor. Affären är verkställd genom Bullets fond Aurentum I, enligt ett pressmeddelande.

Bullet Capital köper aktierna av FTCS Intressenter som i och med affären mer än halverar sitt ägande i Quickbit.

”Denna åtgärd är absolut nödvändig för att säkerställa fortsatt finansiering av andra bolag där FTCS Intressenter har starka ägarintressen. Det är med blandade känslor vi därmed ser oss tvingade att minska vårt innehav i Quickbit”, säger Anders Lindell som företräder FTCS intressenter i QuickBits styrelse.

”För Quickbits del är det en väsentlig förbättring att få en aktiv, kompetent och närvarande storägare i Aurentum I som representeras av Mathias Jonsson van Huuksloot. Vi är positiva till denna ägarförändring. Mathias har ett djupt kunnande vad gäller vår typ av verksamhet och relaterade affärstransaktioner och hans kompetens kommer att stärka Quickbits affär både på kort och lång sikt”, säger Sven Hattenhauer, styrelseordförande i Quickbit.

Bullet Capital var ägare i QuickBit från start men valde att göra exit i fjol i samband med QuickBits notering på NGM. I början av året sålde Bullet också BitRate till Quickbit för en total köpeskilling av motsvarande 150 miljoner SEK.

LÄS OCKSÅ – QuickBit recension vår genomgång av för och nackdelar med QuickBit, deras spännande betalkort med mera.