Bitcoin skolan

I Bitcoin skolan går vi igenom allt du behöver veta om Bitcoin. Vi beskriver hur hela Bitcoin-nätverket fungerar och försöker förklara på ett enkelt sätt.

Vad är Bitcoin?

Bitcoin är helt enkelt en digital fil där alla transaktioner finns samlade i en huvudbok. Personer överför pengar till varandra genom att uppdatera den offentliga huvudboken. Eftersom huvudboken finns lagrad på en stor mängd datorer i Bitcoin-nätverket över hela världen är det ett decentraliserat system. Ingen central auktoritet kan kontrollera Bitcoin eftersom det bygger på ett peer-to-peer nätverk.

Kortfattat fungerar Bitcoin-nätverket som så att Bitcoin Miners tävlar om att lösa ett kryptografiskt och matematiskt problem och hitta nästa hash i något som kallas Blockchain. I Bitcoin skolan kommer vi i detalj förklara hur allt detta fungerar.

För att använda Bitcoin behöver du egentligen inte veta hur all teknologi bakom fungerar. Vet exempelvis alla som använder internet hur det fungerar? Nya användare behöver inte oroa sig över Bitcoin-systemet eftersom det bevisligen är helt tryggt och säkert. Bitcoin har nu 11 år på nacken nu efter Satoshi Nakamoto presenterade peer-to-peer nätverket år 2009. Sedan dess har ett nytt block av transaktioner skapats varje 10 minut. Detta är hjärtat som slår i Bitcoin-nätverket och ingen kan kontrollera eller stänga av nätverket.

Ingen äger Bitcoin-nätverket på samma sätt som att ingen äger internet. Det finns ingen stat, bank eller företag som kan kontrollera den digitala valutan Bitcoin.

Så funkar Bitcoin-nätverket

För att förstå hur Bitcoin fungerar borde vi börja med att förklara Bitcoin-nätverket. Det är ett globalt nätverk där flera använder en gemensam huvudbok. Nätverket bygger på Blockchain-teknologi genom denna gemensamma distribuerade huvudbok.

  • Huvudboken – Den publika huvudboken uppdateras varje gång någon löser ett kryptografiskt och matematiskt problem. Detta kallas för Bitcoin Mining och om du löser problemet får du skapa nästa block av transaktioner i kedjan. Du som minar och löser ett problem belönas då samtidigt med Bitcoins plus transaktionsavgifter.
  • Publik nyckel – Alla Bitcoins är kopplade till en publik nyckel och ägaren av den har en egen privat nyckel. Den publika nyckeln består av en alfanumerisk kod mellan 27-34 karaktärer. För extra säkerhet använder man en hashfunktion för ett generera en ny rad kod som fungerar som ditt kontonummer eller adress. Den privata nyckeln fungerar som ditt lösenord genom att du bevisar att du är ägaren av den publika nyckeln.

Det är vanligt att man använder sig av en QR-kod som genereras med sin Bitcoin-adress (här kan du generera egna QR-koder: www.bitaddress.org). Annars kan din Bitcoin-adress se ut exempelvis såhär: 31Uw6L6RiIcdQgPqBkvIofH6CQ7wnMjxC