Sedan coronaviruset bröt ut i slutet av februari 2020 har världens14 största banker tappat motsvarande 5,5 biljoner kronor i marknadsvärde. Denna siffra är mer än tre gånger så hög som Bitcoins nuvarande marknadsvärde.

Mätperioden är december 2019 till augusti 2020. I slutet av perioden är endast två av bankerna – Bank of America och JPMorgan Chase värda mer än vad Bitcoin är. Vid start av perioden var 6 banker högre värderade.

 

 

Graferna ovan är hämtade från den brittiska sajten Buy Shares. Vad dessa grafer visar är hur marknadsvärdet för Bitcoin och några av världens största banker har utvecklats över tid. Mätningen startar den 19 december 2019 och sträcker sig fram till augusti 2020. I början av mätperioden hade sex banker på listan ett högre marknadsvärde än Bitcoin. I slutet av perioden stämmer detta endast för två av bankerna – Bank of America och JPMorgan Chase.

Datan från Buy Shares visar även att alla bankerna på listan har tappat miljardtals dollar i marknadsvärde på grund av coronapandemin. Under samma period har dock Bitcoins marknadsvärde stigit med 62 miljarder dollar. Detta motsvarar en ökning om 48 %.

LÄS OCKSÅ – KÖP BITCOIN guide till hur du köper Bitcoin tryggt och säkert.