fbpx

Duktiga svenska Virtune och lika alerta finska Kvarn Capital med kryptobörsen KvarnX meddelar att man ingått ett partnersamarbete. Den svenska digitala kapitalförvaltaren Virtune kommer marknadsföra kryptobörsen KvarnX och vice versa.

Parterna kommer att använda enhetliga marknadsföringsstrategier för att främja deras samarbete och unika erbjudanden, vilket kommer att tillkännages på deras respektive webbplatser. Virtune-Kvarn Capital-partnerskapet är ett nytt fräscht grepp för de bägge bolagen att vinna fler kunder. 

Virtune som vi skrivit om vid upprepade tillfällen är en svensk reglerad digital kapitalförvaltare registrerad hos Finansinspektionen (FSA) och en emittent av kryptobörshandlade produkter (ETP) noterade på reglerade marknader, med Nasdaq Stockholm som primär marknad. Virtune grundades 2022 och noterade sin första ETP i maj 2023. Sedan dess har företaget uppnått 80 miljoner USD i förvaltat kapital, listat totalt tio produkter och fått förtroende från mer än 26 000 investerare i Norden.

Kvarn Group är en professionell och reglerad partner för investeringar och kapitalförvaltning inom det digitala tillgångsområdet. Till skillnad mot Virtune har man sin egna kryptobörs, Kvarn X, som erbjuder det största urvalet av kryptovalutor i Norden. Professionell likviditet, sömlöst orderutförande och institutionell förvaringsinfrastruktur ger professionell tillgång till kryptohandel och insatser för individer och institutioner. Kvarn Capital Oy (Kvarn X) regleras av den finska finansinspektionen (Fin-FSA) som en leverantör av virtuella valutatjänster (VASP) och som ett registrerat institut för elektroniska pengar (EMI). Utöver Kvarn X:s professionella mäklar- och handelstjänster inkluderar Kvarn Groups produktsortiment alternativa investeringsfonder för digitala tillgångar (AIF) skräddarsydda för professionella investerares behov. Fonderna förvaltas av Kvarn Asset Management, en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM), under tillsyn av Finansinspektionen (Fin-Finans).

KvarnX är redan nu Nordens största kryptobörs sett till utbud av kryptovalutor. Likt Virtune jobbar man snabbt och målinriktat på att skapa maximal growth och KvarnX känns som den klart mest alerta kryptobörsen i Norden just nu. De svenska börserna Trijo och Safello och även Norska Finn och NBX är efter KvarnX som dessutom fortsätter gasa på. 

Vi kommer inom kort recensera finska kryptobörsen KvarnX och ranka dem på vår topplista. 

Bäst Kryptobörser – läs recensioner av + 30 kryptobörser här.